vluchtelingen, zorg zorg, oorlog en andere ellende

De wereld is een zooitje.

Mensen die macht niet kunnen hanteren zijn aan de macht, mensen die macht kunnen hanteren schijnen in de minderheid te zijn. Er zijn veel oorlogen, extremisten, mensen die tot de dood willen vechten voor hun doel welke andere mensen weer uitermate vreemd in de oren klinkt.

Mensen die vinden dat een bepaald gebied hen toehoort, of juist niet.

Mensen die anti-westers ingesteld zijn en hiertegen strijden;  mensen die anti-islamitisch ingesteld zijn en hier tegen strijden;

Landen die zich afgesplitst hebben waar vervolgens mensen vechten voor hun bestaansrecht.

Wapens welke mensen in bepaalde gebieden redelijk makkelijk kunnen bemachtigen, waar vervolgens weer de meest verschrikkelijke schietpartijen mee gebeuren.

Mensen die huis en haard verlaten omdat zij zich niet meer veilig zijn en hopen op een beter bestaan. Mensen die deze vluchtelingen liever een deur verder zien gaan.

Mensen welke misbruik maken van deze vluchtelingen stroom en hopen mee te kunnen varen op de ellende van anderen.

Oudere mensen en hulp behoevende mensen in zorg instellingen welke de benaming ZORG amper waardig zijn als gevolg van de vele bezuinigingen.

Hierbij opgeteld de natuurlijke ellende van tornado’s, tsunami’s, aardbevingen, en ander natuurgeweld welke de mensheid overkomt alleen op grond van geografische bepaling.

Het kernwoord in deze is echter wel MENS.

mensen zoals jij en ik, mensen met wensen, idealen, persoonlijkheid, een leven, waar elke mens naar eigen inzicht naar eer en geweten invulling aan wil geven.

de één is aardig , de ander niet. de één is wit, de ander zwart, de één is creatief met kurk, de ander creatief met muziek, de één is groot de ander klein, de één is dik, de ander dun, de één geloofd in Mohammed, de ander in God, de één zingt graag en kan dat goed, de ander zingt graag maar dna klinkt het als een schorre papagaai.

Volgens Wikipedia heeft de mens:

Sociale structuren

Mensen zijn, evenals de meeste andere primaten, sociaal van aard. Ze zijn bijzonder bedreven in het gebruik van communicatiemiddelen voor zelfexpressie, uitwisseling van ideeën en organisatie. Mensen creëren complexe sociale structuren, die bestaan uit talrijke samenwerkende en concurrerende groepen, die uiteenlopen van families tot naties. Sociale interacties tussen mensen hebben een grote variëteit aan tradities, rituelen, ethiek, normen, waarden, en wetten tot stand gebracht, die samen de basis vormen voor de menselijke samenleving.

 

Eigenlijk is het nog een wonder dat je nog enigszins vrolijk je bed uit stapt en denkt..goh eigenlijk heb ik niet zo gek veel te klagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *